Podrobný sylabus Výcviku v koučování

Sylabus výcviku

1. Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci kouče

2. Etika v koučování

2.1. Úvod do etiky v koučování
2.2. Etika a její aplikace v koučování
2.3. Etické kodexy vybraných asociací koučingu
2.4. Etický kodex Evropské a České asociace pro transakční analýzu

3. Úvod do koučování jako samostatné disciplíny

3.1. Úvod do koučování, představení výcviku, studijních povinností a závěrečné zkoušky
3.2. Profesionální způsoby práce s jednotlivcem a skupinou (koučování, poradenství, supervize, konzultace, manažerská supervize)
3.3. Úvod do psychologie komunikace, rozvojové techniky

4. Psychodynamické koučování – úvod do teorie transakční analýzy, rozvojové metody a techniky, vedení rozhovoru

4.1. Úvod do psychodynamického koučování
4.2. Klíčové principy transakční analýzy, filosofie transakční analýzy
4.3. Rozvojové techniky pro práci s jednotlivcem i skupinou
4.4. Práce se změnou v koučování

5. Teorie osobnosti v koučování dle transakční analýzy

 5.1. Obecný úvod do teorie osobnosti
5.2. Model egostavů
5.3. Funkční model egostavů
5.4. Strukturální model egostavů

6. Teorie komunikace

6.1. Základy sociální komunikace
6.2. Úvod do teorie komunikace
6.3. Jednotlivé typy transakcí v komunikaci
6.4. Analýza transakcí a využití v koučování

7. Vývojová psychologie pro kouče – vybrané aplikační části

7.1. Úvod do vývojové psychologie
7.2. Vývoj osobnosti dle E. Ericksona
7.3. Vývojová teorie dle P. Levin – transakčně analytická vývovjová teorie
7.4. Praktická aplikace vývojové teorie v koučování – nácvik

8. Tvorba dohod v koučování

8.1. Dohody a jejich význam v koučování
8.2. Teorie Contract matrix (matice dohod)
8.3. Dohody orientované na chování, myšlení a cítění v koučování
8.4. Třístranné a vícestranné dohody v koučování

9. Práce se skupinou, vedení týmu a týmové rozvojové techniky

9.1. Teorie skupin (skupina, vývoj skupiny, group imago, osobnostní typy ve skupinách)
9.2. Techniky sociálně-psychologického rozvoje

10. Další přístupy v koučování

10.1. GROW model – model koučování
10.2. Výsledkově orientovaný a systemický přístup v koučování
10.3. Práce s tělem v koučování
10.4. Teorie Driverů (popoháněčů) a její aplikace v koučování
10.5. Model životních pozic
10.6. Dramatický trojúhelník a Trojúhelník vítěze v koučování
10.7. Model rolí v koučování
10.8. Vztahový přístup v koučování

11. Závěrečná zkouška