O koučování

Co je koučování?

Koučink nebo koučování je často užívaný termín. Bez ohledu na to, jestli jste úředník, obchodník, sportovec nebo IT specialista, určitě jste tento výraz slyšeli. Pro některé osoby je výraz koučování téměř totožné s termínem osobní rozvoj.

Co však skutečně znamená výraz koučování? Jak je tento termín užíván odborníky na dané téma, jako jsou psychologové či samotní koučové? Pojďme se na koučování blíže podívat a seznámit se s ním.

„Koučování přináší výsledky zejména proto, že vytváří mezi koučem a koučovaným vztah, v němž je kouč koučovanému oporou, používá specifické prostředky a styl komunikace. Koučovaný sám, s pomocí kouče, zjišťuje fakta o skutečnosti a uvědomuje si realitu takovou, jaká je. Prvořadý je samozřejmě cíl, kterým je lepší výkon. To, co nás zajímá, je, jak tohoto cíle nejlépe dosáhnout.”

– Sir John Whitmore

K čemu a pro koho je koučink vhodný?

Koučování, jako metoda vedení, je vhodné pro každého, kdo chce osobnostně růst a snadněji dosahovat vytyčených cílů, ať už v osobním, tak v profesním životě. Využít služby kouče se všeobecně doporučuje v případech, kdy již ve svém oboru máte zkušenosti a víte, jaká témata chcete s koučem řešit.

Existuje více cílových skupin, pro které jsou metody koučinku vhodné. Jako příklad můžeme uvést obchodníky, manažery, ředitele společností nebo sportovce. Další cílovou skupinou mohou být specialisté v oblasti IT, marketingu, personalisté, lektoři a školitelé.

Do koučování ale mohou docházet i příslušníci tzv. nových skupin – freelanceři a influenceři. Tyto skupiny mají společné rysy a v dosahování jejich nesnadných cílů, chtějí být pravidelně konfrontováni, udržováni a povzbuzováni.

Jaký je průběh koučování?

Koučink se skládá z několika jednotlivých setkání s koučem. Tato setkání trvají obvykle 60 nebo 90 minut, záleží na individuální domluvě a potřebách koučovaného.

Nemusíte mít strach, že by se informace, které kouči během procesu poskytnete, dozvěděl někdo jiný. Kouč je vázán mlčenlivostí, obecným nařízením o ochraně osobních údajů a etickým kodexem koučů, tím jsou všechna vaše setkání naprosto důvěrná.

Vzájemná spolupráce se zakládá na kontraktu, tj. na vzájemné dohodě mezi koučem a koučovaným, eventuálně třetí stranou v případě vícestranného kontraktu. Obecně platí, že koučovaný se musí sám chtít zapojit do rozhovoru a aktivně spolupracovat s koučem. Kouč se může snažit sebevíc, ale sám klienta bez jeho aktivního přístupu nedokáže nikam posunout.

Ze začátku procesu se stanovují témata, na kterých chce koučovaný pracovat. K daným tématům se určí cíle, které nejlépe splňují podmínku SMART. Jedná se o zkratku S – specific, M – measurable, A – attainable, R – relevant, T – time based, tedy specifické, měřitelné, dosažitelné, realistické a časově omezené.

Profil našeho absolventa

MK Psychology pečeť kvality