VÝCVIK
V PSYCHODYNAMICKÉM KOUČOVÁNÍ

Chcete se naučit lépe rozumět sobě sama i druhým lidem? Pracovat na svém seberozvoji?
Máte zájem se stát koučem nebo začít používat principy koučování při vedení týmu a práci s lidmi?
Pak je Výcvik v koučování přesně pro Vás!

by

160 hodin

Náš Výcvik je jedním z nejdelších a nejkomplexnějších v ČR. Naučíte se vše od základů až po pokročilé modely a techniky.

Akreditovaný kurz

Výcvik je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jako rekvalifikační kurz pro pracovní pozici kouč.

Důraz na praxi

42 % Výcviku tvoří praxe – všechno, co se naučíte, si vyzkoušíte na vlastní kůži pod supervizí zkušených koučů.

Kdo jsme?

Výcvik v psychodynamickém koučování organizujeme pod záštitou společnosti MK Psychology, s. r. o.
Jsme skupina profesionálů z oblasti psychologie, psychoterapie, vzdělávání a koučování. Máme několikaleté zkušenosti v oboru vzdělávání v korporátním prostředí a neziskových organizacích.

Logo MK Psychology

Akreditace Výcviku

Výcvik v psychodynamickém koučování je akreditován pod č.j.: MSMT-1575/2023-3 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jako rekvalifikační kurz pro pracovní pozici kouč.
Akreditace byla udělena na základě odborné a pedagogické kvalifikace vyučujících, stavu projektové přípravy vzdělávacích aktivit, zajištění a vybavení učeben.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Proč se stát koučem?

Psychodynamické koučování je jedním z efektivních přístupů, jak pracovat s jednotlivci, týmy i celými organizacemi.

Náš Výcvik je určen pro každého, kdo chce osobnostně růst a snadněji dosahovat vytyčených cílů, ať už v osobním, tak v profesním životě a zároveň pomáhat v dosahování životních cílů ostatním.

Profil absolventa

MK Psychology pečeť kvality

Reference od absolventů

Výcvik v psychodynamickém koučování byl pro mě především o sebepoznání. Všichni lektoři si zakládají na profesionalitě a kladou důraz na praktickém využití teoreticky popsaných modelů.
I když se koučování nevěnuji naplno, znalosti a zkušenosti z Výcviku využívám v pracovním i osobním životě.

Zobrazit celou referenci...

Michal Uhlíř
CEO coalsoft, s.r.o.
Výcvik v psychodynamickém koučování byl jednou z nejlepších investic mého života, zvláště díky začlenění Transakční analýzy a dalších psychologických směrů. Profesionální sebezkušenostní výcvik a pravidelné praktické nácviky s kolegy mi rychle rozšířily dovednosti, které nyní využívám v profesním i osobním životě, a šířím povědomí o Transakční analýze.

Zobrazit celou referenci...

Mgr. Jana Štoková
HR manažerka Norican Czech s.r.o.
Výcvik mi díky sebezkušenostnímu přístupu poskytl především náhled na sebe sama a ukázal nové cesty, jak komunikovat s klienty i lidmi mimo pracovní prostředí.
Díky neustálým zpětným vazbám v průběhu Výcviku jsme si uvědomili sílu komunikace a upevnili funkční postupy nejen v koučování.

Zobrazit celou referenci...

Michala Rusaňuková
profesionální fotografka

Termíny Výcviku

Příští Výcvik v koučování

Jaro 2024
12. ledna 2024 - 28. června 2024

Termíny setkání jednotlivých Výcviků