Reference

Reference od absolventů Výcviku

Výcvik v psychodynamickém koučování byl pro mne od prvního dne především o sebepoznání. Všichni lektoři si zakládají na profesionalitě a kladou důraz na praktickém využití teoreticky popsaných modelů, což mi umožnilo mnohem lépe pochopit jejich účelnost při práci s klientem. Mé nadšení z výcviku bylo také umocněno partou mých kolegů.
Děkuji za Vaši otevřenost a především nasazení, které jste do výcviku dávali! I když se aktuálně koučování nevěnuji naplno, znalosti a zkušenosti z tohoto výcviku využívám v každodenním životě.
Ať je to v rámci vedení softwarové firmy a rozvoje členů našeho týmu, nebo v rámci svého osobního života.
Ing. Michal Uhlíř
CEO coalsoft, s.r.o.
Výcvik v psychodynamickém koučování považuji za jednu z nejlepších investic mého života. Využití Transakční analýzy (sjednocující psychologický přístup a směr psychoterapie) v koučovacím výcviku, jakož i dalších psychologických směrů, byl pro mě zásadní přidanou hodnotou.
Oceňuji profesionálně vedený sebezkušenostní Výcvik a především pravidelné nácviky koučování s ostatními kolegy ve Výcviku, které mi umožnily získat praktické dovednosti a naučit se je poměrně velmi rychle efektivně využívat v praxi.
Kompetence získané ve Výcviku uplatňuji ve své každodenní práci ať již aplikací koučovacího přístupu při vedení týmů, při spolupráci/komunikaci s kolegy, ale i v osobním životě a dále šířím povědomí o Transakční analýze.
Mgr. Jana Štoková
HR manažerka Norican Czech s.r.o.
Koučovací výcvik mi díky sebezkušenostnímu přístupu poskytl především náhled sama na sebe a ukázal nové cesty, jak efektivněji komunikovat s klienty i lidmi kolem sebe v každodenním životě.
Díky neustálým zpětným vazbám v průběhu výcviku jsme si v rámci skupiny uvědomili sílu slov i nonverbální komunikace a upevnili si funkční postupy nejen v koučování.
Pestrost lektorů a malá skupina se stali výbornou kombinací, díky které jsem se na každé setkání těšila a odnesla si spoustu poznatků.
Bc. Michala Rusaňuková
profesionální fotografka

S kým naši kouči spolupracují

Mezinárodní federace koučů ČR

Technologická agentura České republiky

Generali Česká pojišťovna, a. s.

Dřevotvar družstvo Jablonné nad Orlicí, s. r. o.

Golem Group, s. r. o.

Art of Change, s. r. o.

Realit Spektrum, s. r. o.