VÝCVIK
V PSYCHODYNAMICKÉM KOUČOVÁNÍ

Chcete se naučit lépe rozumět sobě sama i druhým lidem? Pracovat na svém seberozvoji?
Máte zájem se stát koučem nebo začít používat principy koučování při vedení týmu a práci s lidmi?
Pak je Výcvik v koučování přesně pro Vás!

by

160 hodin

Náš Výcvik je jedním z nejdelších a nejkomplexnějších v ČR. Naučíte se vše od základů až po pokročilé modely a techniky.

Akreditovaný kurz

Výcvik je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jako rekvalifikační kurz pro pracovní pozici kouč.

Důraz na praxi

42 % Výcviku tvoří praxe – všechno, co se naučíte, si vyzkoušíte na vlastní kůži pod supervizí zkušených koučů.

Kdo jsme?

Výcvik v psychodynamickém koučování organizujeme pod záštitou společnosti MK Psychology, s. r. o.
Jsme skupina profesionálů z oblasti psychologie, psychoterapie, vzdělávání a koučování. Máme několikaleté zkušenosti v oboru vzdělávání v korporátním prostředí a neziskových organizacích.

Logo MK Psychology

Akreditace Výcviku

Výcvik v psychodynamickém koučování je akreditován pod č.j.: MSMT-1575/2023-3 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jako rekvalifikační kurz pro pracovní pozici kouč.
Akreditace byla udělena na základě odborné a pedagogické kvalifikace vyučujících, stavu projektové přípravy vzdělávacích aktivit, zajištění a vybavení učeben.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Proč se stát koučem?

Psychodynamické koučování je jedním z efektivních přístupů, jak pracovat s jednotlivci, týmy i celými organizacemi.

Náš Výcvik je určen pro každého, kdo chce osobnostně růst a snadněji dosahovat vytyčených cílů, ať už v osobním, tak v profesním životě a zároveň pomáhat v dosahování životních cílů ostatním.

Profil absolventa

MK Psychology pečeť kvality

Reference od absolventů

Výcvik v psychodynamickém koučování byl pro mě především o sebepoznání. Všichni lektoři si zakládají na profesionalitě a kladou důraz na praktickém využití teoreticky popsaných modelů.
I když se koučování nevěnuji naplno, znalosti a zkušenosti z Výcviku využívám v pracovním i osobním životě.

Zobrazit celou referenci...

Michal Uhlíř
CEO coalsoft, s.r.o.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Petra Koňa
obchodní ředitelka
Výcvik mi díky sebezkušenostnímu přístupu poskytl především náhled na sebe sama a ukázal nové cesty, jak komunikovat s klienty i lidmi mimo pracovní prostředí.
Díky neustálým zpětným vazbám v průběhu Výcviku jsme si uvědomili sílu komunikace a upevnili funkční postupy nejen v koučování.

Zobrazit celou referenci...

Michala Rusaňuková
profesionální fotografka
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Michael Kalous
JavaScript vývojář

Termíny Výcviku

Příští Výcvik v koučování

Jaro 2024
12. ledna 2024 - 28. června 2024

Termíny setkání jednotlivých Výcviků