Žádost o dotaci na vzdělávání od Úřadu práce

Jako občan členské země Evropské unie, EHP či Švýcarska s trvalým pobytem v České republice můžete zažádat o Podporu odborného vzdělávání zaměstnanců (zkráceně POVEZ II.), jež zájemcům poskytují pobočky Úřadu práce České republiky.

Postup a vyřízení žádosti

 1. Splnění podmínek
 2. Vyplnění žádosti na stránkách projektu POVEZ II.
 3. Schválení Vaší žádosti Úřadem práce
 4. Zaplacení Výcviku z vašich vlastních zdrojů
 5. Úspěšné absolvování kurzu se 100% docházkou
 6. Vyplacení kurzovného Úřadem práce

1) Splnění podmínek

Oprávněnými žadateli jsou:

 • zaměstnavatelé
  • obchodní korporace a státní podniky
  • OSVČ se zaměstnanci
  • právnické osoby
 • OSVČ
  • zajišťují vzdělávání pro sebe
  • není hrazen příspěvek na mzdové náklady, pouze na vzdělávací aktivitu
 • nestátní neziskové organizace
 • zaměstnanci na HPP nebo na DPČ
 • potenciální zaměstnanci
  • fyzické osoby evidované na Úřadu práce s nabídkou pracovní smlouvy

Příspěvek nelze poskytnout:

 • školám, školským zařízením a jejich pracovníkům
 • obcím, krajům, veřejné správě a místní samosprávě
 • organizačním složkám státu
 • profesním a podnikatelským sdružením
 • osobám, které pracují (zaměstnanci) či mají sídlo podnikání (OSVČ) v Praze

Kompletní podmínky jsou k dispozici v oficiálním dokumentu Úřadu práce Podmínky pro zájemce o vstup do projektu podpory odborného vzdělávání zaměstnanců II (str. 7-8).

2) Vyplnění žádosti na stránkách projektu POVEZ II.

Žádost o přidělení příspěvku se vyplňuje pouze přes on-line formulář www.povez.uradprace.cz . Vygenerovaný vyplněný formulář společně s povinnými přílohami je žadatel povinen zaslat v listinné podobě nebo přes datovou schránku do 7 kalendářních dnů od odeslání žádosti z webové aplikace na příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce.

Pokud byste měli s vyplněním formuláře problémy, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit. Případné dotazy či žádosti o konzultaci k vyplnění směřujte, prosím, na e-mail info@mkpsychology.cz .

Součástí žádosti jsou povinné přílohy. Vzor takových žádostí naleznete níže a nebo v on-line žádosti v sekci „Přílohy“.

3) Schválení žádosti Úřadem práce

Finanční podpora udělovaná od Úřadu práce je nenároková, tzn. že o poskytnutí příspěvku na Výcvik rozhoduje příslušná Krajská pobočka Úřadu práce nebo delegované kontaktní pracoviště dle číselníku na stránkách POVEZ II.

Kritéria pro věcné hodnocení žádosti ze strany příslušné pobočky Úřadu práce naleznete v dokumentu „Kritéria pro věcné hodnocení žádosti“.

Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 kalendářních dní po předložení kompletní žádosti. Na základě schválení žádosti Krajskou pobočkou Úřadu práce Vám bude vydáno Vyrozumění o poskytnutí příspěvku.

Kontakt na všechna pracoviště Úřadu práce v České republice (kromě hlavního města Prahy) a na kompetentní osoby ve Vašem okrese naleznete na odkazu níže.

4) Zaplacení Výcviku z Vašich vlastních zdrojů

Kurzovné budete muset nejprve uhradit ze svých finančních prostředků – státní podpora se vyplácí zpětně.

V MK Psychology máme pochopení pro obtížné situace, nejen finanční povahy. Proto se na nás neváhejte obrátit se žádostí o sestavení individuálního splátkového kalendáře.

Pravidlem však je, že zaplaceno musí být vždy minimálně jedno setkání předem. Žádné poplatky ani navýšení o procenta z ceny Výcviku u nás nevedeme.

5) Úspěšné absolvování kurzu se 100% docházkou

Podmínkou danou Úřadem práce je zasílání potvrzené docházky na Výcvik jednou za měsíc. Tato potvrzení jsou jedním ze základních faktorů pro konečné udělení dotace na vzdělávání. V případě nevyhnutelné absence se individuálně domluvíme na dalším postupu.

6) Vyplacení kurzovného Úřadem práce

Po úspěšném ukončení Výcviku a získání rekvalifikace na pracovní pozici kouč se opět zkontaktujete s Úřadem práce, oznámíte konec Výcviku a předložíte potřebné dokumenty.

Na základě vydaného osvědčení a potvrzené docházky Vám Úřad práce uhradí částku, která byla stanovena již na začátku řízení.

Při přerušení Výcviku či náhlém ukončení uprostřed běhu vzniká nárok na proplacení kurzovného pouze v poměrné částce vůči absolvovaným a potvrzeným hodinám.