Zásady ochrany osobních údajů

MK Psychology, s.r.o.

Souhlas s poskytováním osobních údajů

(Ochrana osobních údajů, GDPR – obecné nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679, o ochraně osobních údajů)

Odesláním závazné přihlášky na webové stránce www.vycvikkoucovani.mkpsychology.cz/prihlaska/ nebo kontaktováním společnosti MK Psychology, s. r. o. pomocí kontaktního formuláře na stránce www.vycvikkoucovani.mkpsychology.cz/kontakt/ souhlasím s poskytnutím a zpracováním osobních údajů, a to zejména:

  • jména a příjmení
  • datumu a místa narození
  • kontaktních údajů: telefon, e-mail, kontaktní adresa
  • fakturační adresy

případně dalších možností, na základě kterých mohu být kontaktován společností MK Psychology, s. r. o. (a to jak ze strany lektorů společnosti MK Psychology, tak osobami pověřenými, zejména panem Matějem Halásem, který je organizačním garantem MK Psychology z e-mailu matej.halas@mkpsychology.cz).

Tento souhlas poskytuji po celou dobu, kdy se budu účastnit kurzu vzdělávání a na dobu 5 let od ukončení kurzu, kdy po uplynutí této doby budou záznamy zničeny.

Současně souhlasím, že i po uplynutí výše uvedené 5leté lhůty může užívat společnost MK Psychology, s. r. o. mé kontaktní údaje, jako je telefon, e-mail apod., ke kterým jsem dal/a souhlas s využíváním, a to do té doby, dokud tento souhlas neodvolám. Odvolání souhlasu lze učinit elektronickou formou, a to na e-mailovou adresu společnosti: info@mkpsychology.cz.

Beru na vědomí, že výše uvedené osobní údaje jsou důležité pro řádnou dokumentaci průběhu mého vzdělávání a platnost vydaného osvědčení.